Lịch Tháng Này Ngày Tốt – Lịch Âm Tháng Này

Lịch tháng này có ngày tốt không? Xem lịch ngày tốt trong tháng này và tháng sau cho các tuổi – Xem âm lịch tháng này tại giakimthuat.net ngay nhé!

Lịch tháng - Ngày đẹp trong tháng - Xem ngày tốt xấu

Dương lịch: Tháng 6 năm 2024

Âm lịch: Bắt đầu từ ngày 25/4 đến ngày 25/5

Tiết khí:

- Tiểu mãn (từ 19h59 ngày 20/05/2024 đến 11h09 ngày 05/06/2024)

- Mang chủng (từ 11h10 ngày 05/06/2024 đến 03h50 ngày 21/06/2024)

- Hạ chí (từ 03h51 ngày 21/06/2024 đến 21h19 ngày 06/07/2024)

Tìm nhanh lịch
Hoàng đạo Hắc đạo